Press "Enter" to skip to content

Zabezpieczenia banknotu 100 PLN

Numizek 0

Zgodnie z założeniami reformy pieniędzy wprowadzonej w roku 1994, do obiegu weszły nowe banknoty zaprojektowane przez doświadczonego grafika Arkadiusza Heirdricha. Banknoty były drukowane w londyńskiej drukarni w celu odpowiedniego przygotowania banknotów przed fałszerstwami oraz próbami podrobienia. Papier użyty do produkcji banknotów jest wytworzony z włókien bawełnianych, bardzo trudny do podrobienia posiadający specyficzną fakturę wyczuwalną pod palcami. Do wykonania banknotu użyto trzy rodzaje druku. Po pierwsze druk główny jest wykonany w technice stalorytu czyli wklęsło druk. W tej technice są również wykonane napisy, oznaczenie nominału dla niewidomych w kształcie równoramiennego krzyża w lewym dolnym rogu oraz część elementów na rewersie. Drugą techniką druku zastosowaną na wspomnianym banknocie jest offset.

Wykonana jest w niej część poddruku na awersie. Trzecią techniką druku jest druk typograficzny. Banknot o nominale 100PLN, niektóre elementy ma wydrukowane za pomocą farby metalizowanej w kolorze oliwkowo – zielonym. Ponadto zastosowano farbę zmienną optycznie – po prawej stroni króla na cyfrze 100 pojawia się rozeta. Kolejnym zabezpieczeniem jest mikrodruk – bardzo małe litery tworzące w powiększeniu na awersie napisy Rzeczpospolita Polska, a na rewersie Narodowy Bank Polski, natomiast w normalnym oddaleniu są częścią składową rysunku. Nowe banknoty polskie, a wśród nich również banknot 100PLN posiada również zabezpieczenia, które są widoczne dopiero pod działaniem lampy UV.

Pod wpływem promieniowania UV świeci między innymi nitka zabezpieczająca wtopiona w papier biletu Narodowego Banku Polskiego. Ponadto nitka na swojej powierzchni posiada inskrypcję wartości nominału oraz jej lustrzane odbicie. Na awersie fragmenty tła giloszowego świecą na zielono, natomiast na rewersie elementy te świecą na seledynowo. Numeracja w omawianym banknocie pod wpływem promieniowania UV świeci na pomarańczowo. Do zabezpieczeń banknotu należy również rysunek wykonany w metodzie recto-verso, czyli dwa rysunki umieszczone po obu stronach banknotu, które patrząc pod światło uzupełniają się, a także znak wodny w kształcie powtórzonego rysunku króla Władysława II Jagiełły.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *