Press "Enter" to skip to content

Ważne pojęcia

Numizek 0

Każda dziedzina nauki, sztuki, kultury czy techniki zaopatrzona jest w bogatą gamę typowych dla niej określeń. Numizmatyka poprzez tysiąclecia osiągnęła także imponujące wyniki. Ciekawym terminem był bimetalizm, był to system pieniężny, w którym pieniądz srebrny i zloty pozostawały w określonych relacjach na rynku. Dolar z kolei to jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów, a szczególnie trzeciego świata. Jego nazwa wywodzi się od hiszpańskiego talara- peso. Funt natomiast jest pochodny od jednostki masy, powstałej w starożytnym Rzymie i używanym w wielu krajach do dziś.

Grosz to jednostka monetarna wielu państw. Powstała w 1266 roku we Francji, jako duża moneta srebrna o masie 4,22 g i kursie 12 denarów turońskich. W 1300 roku wprowadzona została w Czechach. Grosz funkcjonował również w Polsce. Określenie monety pełnowartościowej, to moneta posiadająca wartość kruszcu równą jej wartości nominalnej, a moneta pod-wartościowa określona została jako taka, której wartość nominalna jest wyższa niż materiał z jakiego została wykonana. Obol w starożytnej Grecji uważany był za jednostkę masy o około 0, 73 g. była to srebrna moneta ateńska. Średniowieczu jego wartość wynosiła jedną drugą denara.

Innymi pojęciami nauki o numizmatyce są np.; stopa mennicza, stopa konwencyjna. tezauracja, która to określała niegospodarczy sposób przechowywania pieniądza gotówkowego. Było to wycofanie z obiegu i przechowywanie bezczynnych zasobów pieniężnych lub złota w gotówce, zamiast złożenia ich w banku. Najważniejsze jednak pojęcia to numizmatyka i pieniądz. Słownik określa numizmatykę jako naukę o numizmatach i źródłach poznania historycznego. Pieniądz jest to możliwość wielokrotnego udziału w transakcji. Mnogość pojęć o tematyce numizmatycznej świadczy o tym, jak bardzo rozwinęła się ona poprzez kolejne epoki tworzenia się różnych cywilizacji. Historia monety i towarzyszących jej zjawisk społecznych, jest nierozerwalnie związana z człowiekiem, jego przeszłością, teraźniejszością i tym co przyniosą kolejne stulecia.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *