Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “polskie banknoty z 1919”

Banknoty z 1919

Numizek 0

W roku 1918 marka polska na mocy dekretu została uznana tymczasową walutą polską. Miała ona być wkrótce zastąpiona nowym pieniądzem – złotym polskim na mocy ustawy z lutego 1919 roku,…