Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “numizmatyka talary”

Projekt i pierwowzór monety

Numizek 0

Najwcześniejsze monety były odlewane. Pieniądze wykonywane taką techniką można było spotkać aż do dziewiętnastego wieku. Jednocześnie najbardziej popularne były monety bite. Stemplem, z jednej lub z dwóch stron wybijano wizerunek…