Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “numizmatyka 30 lat prl”

Kształty różnych monet

Numizek 1

W Europie numizmatyka rozwija się bardzo prężnie. Przeprowadzane są wielorakie badania, a naukowcy i kolekcjonerzy dochodzą do wielu, ciekawych konkluzji. Niedawno zastała sprawdzona wiedza ogółu społeczeństwa, dotycząca kształtu monet. Większość…