Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “monety carskiej rosji”

Atrakcyjne monety dwuzłotowe

Numizek 0

Wielu ludzi zbiera okolicznościowe monety dwuzłotowe. Należy zaznaczyć, że często można je dostać w zwykłym sklepie. Czasami kasjerzy wydają nam resztę właśnie w takich monetach. Trzeba przyznać, że niekiedy konkretna…

Austriackie euro – monety

Numizek 0

Austria jako kraj członkowski strefy Euro ma jedne z najbardziej fascynujących rewersów monet euro. Wszystkie je można podzielić na trzy grupy: trzy najdrobniejsze monety przedstawiają kolejno goryczkę bezłodygową, szarotkę alpejską…

Okolicznościowe monety euro

Numizek 1

Ponieważ monety euro przejęły funkcje pełnione przez poszczególne waluty narodowe państw członkowskich strefy euro to musiały się również pojawić europejskie monety okolicznościowe. Do chwili obecnej wybito ich kilkadziesiąt rodzajów. Warto…