Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “e numizmatyka pl oferta”

Gatunkowość pieniędzy

Numizek 0

Rozpatrując lub klasyfikując monety z danego okresu historycznego nie należy zapominać o dwóch jeszcze znaczących kwestiach, według których można dokonywać ich podziału. W pierwszym przypadku chodzi o określenie typów monet…