Press "Enter" to skip to content

Powstania Śląskie w numizmatyce

Numizek 0

Jak dobrze wiemy, rok 2011 był czasem wspomnienia o Powstaniach Śląskich. Minęło dziewięćdziesiąt lat od czasu wybuchu ostatniego powstania. Celem zbrojnego wystąpienia Ślązaków było przyłączenie tych ziem do Polski. Miały miejsce trzy zrywy powstańcze. Pierwsze powstanie trwało od 16 do 24 sierpnia 1919 roku. Następne rok później, od 19/20 do 25 sierpnia.

Trzecie trwało od 2/3 maja do 5 lipca 1921 roku. Dla upamiętnienia tej historii Narodowy Bank Polski wyemitował srebrną monetę, o nominale 10 zł, oraz dwuzłotówkę, ze stopu Nordic Gold. Na awersie dziesięciozłotowej monety znajduje się stylizowana mapa Śląska, z granicami, zgodnymi z postulatami terytorialnymi, o które starano się po plebiscycie na Górnym Śląsku, w roku 1921. W tle można dojrzeć krajobraz Śląska. Na rewersie odnajdziemy wizerunki trzech powstańców. Każdy z nich symbolizuje datę jednego z powstań. Monety te są cenne w szczególności, dla osób uczuciowo związanych z losami Śląska. Warto więc, aby znalazły się w naszej kolekcji, jako jedne z ciekawszych eksponatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *