Press "Enter" to skip to content

Okolicznościowe monety euro

Numizek 1

Ponieważ monety euro przejęły funkcje pełnione przez poszczególne waluty narodowe państw członkowskich strefy euro to musiały się również pojawić europejskie monety okolicznościowe. Do chwili obecnej wybito ich kilkadziesiąt rodzajów. Warto tutaj zaznaczyć, że ich ilość jest regulowana prawem wspólnotowym, więc wysokość nakładu nie jest całkowicie dowolna. Są to także monety, które zachowują ważność we wszystkich krajach, które posługują się europejską walutą. Oznacza to, że monety okolicznościowe wybite na przykład w Grecji obowiązują nie tylko na jej terenie, ale także w pozostałych krajach strefy euro.

Uzgodniono, że monety okolicznościowe będą miały zawsze nominał dwóch euro, poza tym obowiązują przy ich biciu wszystkie inne przepisy, które mówią choćby o wyglądzie awersu i rewersu monety, a poza tymi regulacjami istnieje pełna swoboda w opracowywaniu wizerunków graficznych.

Do tej pory w największym nakładzie została wydana moneta upamiętniająca wprowadzenie wspólnej waluty. Była bita w różnych krajach europejskich a sumaryczny nakład wyniósł aż dziewięćdziesiąt milionów monet. Przedstawia ona symboliczną postać człowieka trzymającego w dłoni olbrzymi symbol wspólnej waluty.

Monety euro wydane z okazji różnych wydarzeń i w różnych seriach nie cieszą się w Polsce zbyt dużym zainteresowaniem, co może być spowodowane faktem, że nie mamy wprowadzonej wspólnej waluty, więc dostęp do monet okolicznościowych nie jest najłatwiejszy. Jednak nie brak tez kolekcjonerów, którzy potrafią pokonać te trudności i dołączyć do swojej kolekcji okolicznościowe monety euro. Choć nie budzą one zainteresowania samych kolekcjonerów to bardzo chętnie są oglądane przez nie-numizmatyków, dla których stanowią bardzo rzadkie ciekawostki strefy euro.

Z formalnego punktu widzenia monety te są traktowane jako monety obiegowe, jednak stosunkowo niewielki nakład, niektóre są emitowane zaledwie w setkach tysięcy, sprawia, że bardzo szybko trafiają do kolekcji, z których już nigdy do obiegu ponownie nie przechodzą. Nie oznacza to jednak, że bicie monet okolicznościowych nie ma sensu. Wręcz przeciwni, uważane jest za jeden z najskuteczniejszych sposobów promocji wspólnej waluty w krajach strefy euro i poza nią, w tym także wśród nieprzekonanych państw dopiero aspirujących do przyjęcia monet euro, takich jak na przykład Polska.

  1. Patrze tak teraz na moją biblioteczkę z książkami i obok książki Polskie Banknoty (Fischer) widnieje pozycja Monety Euro. Fajna czerwona okładka książki, a niestety nie przeczytana. Kupiłem ją w 2011 roku w sklepie KOLOKCJONER w Gdańsku. Chciałem kolekcjonować monety euro ale nie wyszło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *