Press "Enter" to skip to content

Okolicznościowe euro w 1997

Numizek 0

Spośród wielu monet euro okolicznościowych kilka zaledwie dotyczy wydarzeń wspólnych dla całej Unii Europejskiej i te wydane są w wielomilionowych nakładach. Większość jednak jest monetami związanymi z lokalnymi wydarzeniami, choć, na tych samych zasadach co wszystkie okolicznościowe monety euro o nominale dwóch euro, mogą być używane we wszystkich krajach strefy obowiązywania wspólnej waluty.

Jedną z najważniejszych okolicznościowych monet euro jest wydana w marcu tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego, w pięćdziesiąta rocznicę podpisania porozumień rzymskich, moneta bita w całej strefie euro.

Środkową część monety zajmuje księga z traktatem rzymskim- dokumentem, na podstawie którego utworzona została Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Tło dla traktatu stanowi- o czym nie wszyscy wiedzą- chodnik z Piazza del Campidoglio, zaprojektowany przez Michała Anioła. Jest to miejsce dla europy ważne, ponieważ właśnie tam dokonano uroczystego sygnowania traktatu. Powyżej treści traktatu znajduje się słowo „EUROPE” a jeszcze wyżej, tuż przy samym otoku w dwóch linijkach napis „traktaty rzymskie 50 lat”. Ponieważ moneta była wydawana w różnych krajach wspólnoty to i rok i nazwa kraju są oznaczone, a oznaczenia te znajdują się poniżej symboli, przy dolnej krawędzi otoka. Oczywiście otok jest, jak we wszystkich przypadkach, wypełniony dwunastoma gwiazdami Unii Europejskiej. Każda moneta ma także wybity znak mennicy, ale w zależności od kraju jego położenie może być różne.

Powszechnie uważa się, że okolicznościowe monety euro mogą mieć duże znaczenie promocyjne, ale ten akurat wzór jest bardzo cenny dla kolekcjonerów, choć wydany w prawie dziewięćdziesięciomilionowym nakładzie.

Ponieważ moneta ta upamiętnia wydarzenie ważne dla całej Unii Europejskiej, a nie tylko dla strefy euro to propozycje wyglądu okolicznościowej monety mogły być przysłane także przez kraje nienależące do strefy wspólnej waluty europejskiej, jednak ich przedstawiciele nie uczestniczyli w rozstrzyganiu konkursu. Ostatecznie wybrano projekt, który najlepiej symbolizował wagę wydarzenia, a jednocześnie stosunkowo prostym wzorem bardzo dobrze oddawał wiele szczegółów związanych z rozpoczęciem procesu zjednoczenia krajów europejskich pod wspólną flagą, a także, znacznie później, pod wspólnym symbolem monety całego kontynentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *