Press "Enter" to skip to content

Monety z serii herby województw

Numizek 0

„Herby województw” to jedna z serii numizmatycznych wydawanych przez Narodowy Bank Polski. Cała kolekcja zawiera szesnaście monet obrazujących aktualny stan podziału administracyjnego w Polsce. Na rewersie każdej z nich został przedstawiony herb danego województwa. Z kolei na awersie został przedstawiony orzeł na stylizowanej mapie Polski. Numizmaty wprowadzano do obiegu systematycznie w odstępach około miesięcznych od 28 stycznia 2004 roku. Monety z tej kolekcji emitowane były w kolejności alfabetycznej miast.

Były to województwa: dolnośląskie, 28. stycznia 2004 roku; kujawsko-pomorskie, 20. lutego 2004 roku; lubelskie, 19. marca 2004 roku; lubuskie, 5. kwietnia 2004 roku; łódzkie, 17. maja 2004 roku; małopolskie, 7. czerwca 2004 roku; mazowieckie, 8. lipca 2004 roku; opolskie, 20. sierpnia 2004 roku; podkarpackie, 20. września 2004 roku; podlaskie, 29. października 2004 roku; pomorskie, 17. listopada 2004 roku; śląskie, 1. grudnia 2004 roku; świętokrzyskie, 20. stycznia 2005 roku; warmińsko-mazurskie, 22. lutego 2005 roku; wielkopolskie, 15. marca 2005 roku; zachodniopomorskie, 11. kwietnia 2005 roku. Numizmaty o nominałach dwuzłotowych zostały wykonane ze stopu Nordic Gold. Ich nakład wynosił od 700 tysięcy do miliona sztuk.

Ówczesny prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Leszek Balcerowicz powiedział na konferencji prasowej zwołanej z okazji wydania tej serii, że pomysł na tę kolekcję numizmatyczną został zaczerpnięty ze Stanów Zjednoczonych. W USA w 1999 roku rozpoczęto emisję serii pięćdziesięciu ćwierćdolarówek z herbami poszczególnych stanów. Cała seria może okazać się w przyszłości bardzo wartościowa. Z chwilą ewentualnej zmiany podziału administracyjnego jej wartość na pewno wzrośnie, gdyż nabierze znaczenia historycznego obrazującego strukturę Polski. Seria tych numizmatów w całości jest jeszcze do nabycia na wielu portalach aukcyjnych, dlatego istnieje niepowtarzalna szansa, żeby stać się jej właścicielem. Z pewnością każdy numizmatyk będzie szczęśliwy z posiadania tej kolekcji.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *