Press "Enter" to skip to content

Gatunkowość pieniędzy

Numizek 0

Rozpatrując lub klasyfikując monety z danego okresu historycznego nie należy zapominać o dwóch jeszcze znaczących kwestiach, według których można dokonywać ich podziału. W pierwszym przypadku chodzi o określenie typów monet ze względu na ikonografię, czyli te same wyobrażenia umieszczone na awersie. Można również powiedzieć, że chodzi o jednorazową emisję, która właśnie najczęściej składa się z monet takich samych lub tego samego typu. W drugim zaś przypadku mam na myśli kwestię podziału monet ze względu na podobne cechy metrologiczne, rozumiane jako waga bądź próba kruszcu, z którego powstały.

Odnosząc się do kwestii ikonograficznej można stwierdzić, iż u zarania historii pieniądza na świecie zależność warunkująca ich wartość była prosta i oczywista. Pierwotnie wartość monety była mniej więcej zbliżona do wartości kruszcu zużytego do jej wykonania, czyli po prostu im cięższy pieniądz tym większą odzwierciedlał wartość. Dochodziła do tego także prosta wprost proporcjonalna zależność wizerunkowa, dzięki której wartość monety była tym wyższa im ważniejsza była postać, która się na niej znalazła. I dlatego właśnie kolekcjonerzy dopuszczają podziały monet ze względu na wizerunki postaci na nich zawartych.

Jeżeli zaś chodzi o zagadnienia metrologiczne związane z bitymi monetami, oczywistym wydaje się także, iż można dzielić monety na przykład ze względu na jakość zawartego w nich kruszcu. Dlatego też wyróżnić możemy zarówno monety złote z najczystszego 100 procentowego, czyli 24-karatowego złota (próba 999) oraz na przykład monety o 50 procentowej zawartości złota, czyli 12-karatowe (próba 500). Podobnie rzecz się ma też z innymi szlachetnymi metalami. A jak dodamy do tego jeszcze kryterium wagowe, to kolejnych grup, według których możemy katalogować monety od razu znacząco przybywa. Zresztą tak naprawdę nieważne czy pieniądz ma małą czy dużą średnicę i czy jego waga jest średnia czy duża w proporcji do jego wymiaru. Najważniejsze, żeby był pod ręką i miał stałą siłę nabywczą.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Flickr.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *