Press "Enter" to skip to content

Banknoty – marka polska

Numizek 0

Polska po odzyskaniu niepodległości musiała sobie poradzić z ogromem problemów gospodarczych. Po trzech zaborcach odziedziczyła trzy zróżnicowane regiony gospodarcze oraz cztery różne waluty – rubel, koronę oraz dwa rodzaje marki – markę niemiecką oraz emitowaną na terenie Generalnej Guberni przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową markę polską. Na mocy dekretu postanowiono, że to właśnie marka polska zostanie tymczasową polską walutą, jednocześnie trwały prace nad wprowadzeniem typowo polskiej waluty. Pierwszym krokiem do wprowadzenia marki polskiej jako polskiego pieniądza było przejęcie PKKP przez zarząd podległy RP oraz określenie granicy odpowiedzialności za pieniądze marki polskiej, które już były w obiegu.

Polska przejęła odpowiedzialność jedynie za marki, które zostały emitowane przez PKKP już po zmianie zarządu. Pierwszą w pełni polską marką był banknot o nominale 500 marek z datą emisji 19.01.1919 roku. Jego szata graficzna znacznie się różniła. Na awersie banknotu widniał napis: : „Państwo Polskie przyjmuje odpowiedzialność za wymianę niniejszego biletu na przyszła polską walutę według stosunku, który dla marek polskich uchwali Sejm Ustawodawczy” i podpisy dyrekcji PKKP, a nie jak wcześniej było zarządu Generalnego Gubernatorstwa . Był to wyraźny znak, że tylko za te marki polskie Polska bierze odpowiedzialność.

Był to dość spory banknot jego wymiary wynosiły 200x122mm. Banknot posiadał znaki wodne w kształcie mozaiki. W trzy tygodnie później wyemitowano kolejny polski banknot – było to 100mkp, na którym umieszczono podobiznę Tadeusza Kościuszki, tuż obok wspomnianej notki prawnej. Rewers był ozdobiony dwoma orłami. 100mkp było mniejsze niż pierwszy banknot – jego wymiary wyniosły 185x110mm. Znak wodny większości serii tego banknotu to był znak plastra miodu.

W maju 1919 roku doszło do kolejnej emisji pieniędzy polskich. Najniższy nominał to był 1mkp. Był to mały banknot o wymiarach 110x70mm. Rewers był ozdobiony godłem Polski po obu stronach umieszczono głowy cherubinów. W tej samej serii banknotów wyemitowano 5mkp. Na rewersie tego niewielkiego banknotu (130x80mm) z prawej strony umieszczono podobiznę Bartosza Głowackiego.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Sklepnumizmatyczny.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *