Press "Enter" to skip to content

Austriackie euro – monety

Numizek 0

Austria jako kraj członkowski strefy Euro ma jedne z najbardziej fascynujących rewersów monet euro. Wszystkie je można podzielić na trzy grupy: trzy najdrobniejsze monety przedstawiają kolejno goryczkę bezłodygową, szarotkę alpejską i pierwiosnkę alpejską, a więc szeroko znane rośliny wysokogórskie. Ostatecznie Alpy są niemalże symbolem tego kraju. Nieco większe nominały ukierunkowane są na architekturę Wiednia: katedrę świętego Szczepana, Belweder i Pawilon Secesji. Na największych nie mogło zabraknąć dwóch postaci, które są dla Austrii tym, czym Chopin i Piłsudski dla Polski: Mozarta i Berty von Suttner.

Autorem wszystkich projektów jest Josef Kaiser i we wszystkich trzech seriach można rozpoznać charakterystyczne dla niego wyraźne pociągnięcia i zamiłowanie do schodzenia w stronę motywów geometrycznych. O ile jednak seria kwiatów jest dość mocno schematyczna, o tyle architektura znów to monety euro o bardzo dużej precyzji w odwzorowywaniu detali, natomiast popiersia są doskonałą propozycją zrównoważenia uproszczeń i komplikacji.

Monety euro bite dla Austrii nie są uważane za najpiękniejszy zestaw, ale seria architektoniczna stała się dla wielu szkół projektowania monet niemal wzorcem ze względu na bardzo dużą precyzję wzoru.

Austria stała się też w dwa tysiące piątym roku emitentem monety okolicznościowej o nominale dwóch euro z okazji pięćdziesiątej rocznicy Austriackiego Traktatu Państwowego. Moneta ta posiada rewers z odwzorowaniami pieczęci i podpisów sygnatariuszy Traktatu na zwoju zwieńczonym także pieczęcią. U dołu widnieje dodatkowo data emisji monety, natomiast ponad zwojem i z jego prawej strony znajduje się napis „50 Jahre Staatsvertrag”. Całość wzoru naniesiona jest na tło pionowych, cienkich prążków, natomiast tło zwoju jest oczywiście gładkie.

Tą okolicznościową monetą euro Austriacy odkupili niedociągnięcia i niespójności pomiędzy seriami monet obiegowych zwykłych, ale tworzyli także jedną ze wzorcowych monet euro- silnie nawiązująca do wewnętrznych wydarzeń kraju a jednocześnie jasną, czytelną i zrozumiałą dla wszystkich ze względu na wykorzystanie symboliki zwoju i pieczęci.

Austriackie monety euro w polskich kolekcjach znajdują się rzadko, a jeśli już to albo te z edycji okolicznościowych, albo raczej w stanie bardzo dobrym, rzadko menniczym, jeśli chodzi o zwykłe monety obiegowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *